Rural Market Маркет
Arsko Gjubre
Цена: По Договор

Се продава Арско ѓубре од крави.Телефон за подетални информации 071205343

Игор

070438944
Ѓубре,арско,Gjubre, arsko
Цена: 2.000 МКД

Cena 2000 den prikolka

Aleksandar
072211215
Sredstvo za dezinfekcija
Цена: 310 МКД

Sredstvo za dezinfekcija na race, sredstvo za dezinfekcija na povrsini ( koncentrat, od 1l koncentrat se dobiva 30l tecnost)


Zoran

078525264
БИОХУМУС 100% ОРГАНСКО ЃУБРИВО
Цена: 7 МКД
Цената не е фикснаБИОХУМУС е високо квалитетно органско ѓубре добиено од арско ѓубре со помош на калифорниски црви. Калифорниските црви арското ѓубре го преработуваат една година. Потоа се суши сее и пакува. Богато е со сите органогени елементи, микроелементи и биоактивни микроорганизми. Идеално е за употреба во органското земјоделие. Се положува непосредно до коренот и не може да се предозира, а растенијата лесно и брзо го асимилираат.
Во својот состав ова ѓубриво содржи 54,05% органски материи, 28,80% пепел, 3,4% азот и 4,7% калиум. Со испитување на ова ѓубриво се покажа дека во биохумусот не се пронајдени фитопатогени микроорганизми, ниту пак зоопатогени организми. Според микробиолошкиот набој и хемиските анализи, биоѓубривото е силно биогено што дава гаранција дека ќе обезбеди добра биогенизација на почвата. Во него нема нематоди, протози и фитопатогени бактерии и габи и притоа важно е да се напомене дека биоѓубривото покажа добри резултати во однос на голема водозадржливост, така што, по внесувањето во почвата ќе ја зголеми водозадржливоста на почвата што е многу важен фактор бидејќи растенијата имаат голема потреба за вода.

Биохумусот може да се употребува на неколку начини:

- Се расфрла по почвата (рачно или машински), а потоа се заорува;
- Се положува непосредно до коренот (при садење и расадување);
- Со трактор се отвора бразда, биохумусот се положува во браздата, а потоа се заорува. За поголеми количини следува попуст !!!!!!!!!!!!
ПОВЕЛЕТЕ !!!!!!!
ИНФОРМАЦИИ на вип-тел
071 448 114dzaic

071 448 114
БИОХУМУС 100% ОРГАНСКО ЃУБРИВО
Цена: 7 МКД
Цената не е фиксна


БИОХУМУС е високо квалитетно органско ѓубре добиено од арско ѓубре со помош на калифорниски црви. Калифорниските црви арското ѓубре го преработуваат една година. Потоа се суши сее и пакува. Богато е со сите органогени елементи, микроелементи и биоактивни микроорганизми. Идеално е за употреба во органското земјоделие. Се положува непосредно до коренот и не може да се предозира, а растенијата лесно и брзо го асимилираат.
Во својот состав ова ѓубриво содржи 54,05% органски материи, 28,80% пепел, 3,4% азот и 4,7% калиум. Со испитување на ова ѓубриво се покажа дека во биохумусот не се пронајдени фитопатогени микроорганизми, ниту пак зоопатогени организми. Според микробиолошкиот набој и хемиските анализи, биоѓубривото е силно биогено што дава гаранција дека ќе обезбеди добра биогенизација на почвата. Во него нема нематоди, протози и фитопатогени бактерии и габи и притоа важно е да се напомене дека биоѓубривото покажа добри резултати во однос на голема водозадржливост, така што, по внесувањето во почвата ќе ја зголеми водозадржливоста на почвата што е многу важен фактор бидејќи растенијата имаат голема потреба за вода.

Биохумусот може да се употребува на неколку начини:

- Се расфрла по почвата (рачно или машински), а потоа се заорува;
- Се положува непосредно до коренот (при садење и расадување);
- Со трактор се отвора бразда, биохумусот се положува во браздата, а потоа се заорува. За поголеми количини следува попуст !!!!!!!!!!!!
ПОВЕЛЕТЕ !!!!!!!
ИНФОРМАЦИИ на вип-тел
071 448 114


dzaic

077672472
Биохумус
Високо квалитетен биохумус, произведен во еколошка средина.Спакуван по желба на купувачот.Sonja

071329842
market